ZOUT

Zorg Op de juist plek Utrecht. Daar staat ZOUT voor. Het actieonderzoek ontwikkelt het project ZOUT  een format om de RTA’s (Regionale Transmurale Afspraken) beter te implementeren. Hoe? Door samen met specialisten uit ziekenhuizen, professionals uit zorggroepen en patiënten bouwstenen te ontwikkelen.

Betrokken bij ZOUT zijn drie ziekenhuizen St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en UMC Utrecht. En vanuit de zorggroepen HUS, Leidsche Rijn Julius Centra en Unicum.

Plan van aanpak

ZOrg op de juiste plaats in UTrecht”, oftwel ZOUT

ZOUT is medio 2018 van start gegaan. Meerdere regionale partijen werken samen in ZOUT, waaronder koepelorganisaties van de regionale huisartsen (Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG), Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en Unicum). Ook de drie regionale ziekenhuizen (UMCU, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis), Raedelijn en het Julius Centrum nemen deel.

ZOUT is een actieonderzoek met als doel de implementatie van regionale transmurale afspraken (RTA’s) te verbeteren. Deze RTA’s zijn de afgelopen jaren door het regionaal zorgnetwerk (TRIJN) ontwikkeld. Echter, uit evaluaties blijkt dat deze te weinig worden toegepast in de praktijk, en dat de betrokken artsen onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaan en/of de inhoud van de RTA’s. Met het actieonderzoek ZOUT hopen de onderzoekers, onder leiding van Dorien Zwart, dit te verbeteren.

Voor dit project wordt gebruikt gemaakt van de JHN-data van de deelnemende Utrechtse huisartsenpraktijken. De JHN-data zullen gekoppeld worden aan ziekenhuisdata, om zo spiegelinformatie omtrent de toepassing van RTA’s DM, COPD, CVRM en Hartfalen te genereren. Deze spiegelinformatie zal als input dienen voor gezamenlijke praktijkbesprekingsbijeenkomsten voor huisartsen en specialisten, die gericht zijn op de samenwerking rondom de RTA’s. Ook zal input van patiënten die RTA zorg krijgen meegenomen worden in de praktijkbesprekingsbijeenkomsten

Zoals dat bij actieonderzoek gaat, staat het eindresultaat nog niet vast, maar wij zullen u hiervan op de hoogte brengen op een later moment en op de website van het JHN.

Dit project loopt vanaf het najaar van 2018 tot en met 2019.

Bekijk of download hier de infographic.
Meld u zich hier aan voor het Project ZOUT ‘ZOrg op de juiste plek UTrecht’

ZonMw

  • Bekijk het videoverslag van de eerste PL bijeenkomst met veel aandacht voor ZOUT. Meer informatie vind u op de website van ZonMw.
  • Bekijk hier de projectaanvraag van ZOUT bij ZonMw.