projecten

Hieronder vind je een overzicht van een aantal projecten waar we momenteel aan werken.

TIM 2.0

Een van de transmurale projecten die Trijn onder haar hoede heeft is Transmuraal Incident Melden (TIM) 2.0. Dit project heeft als doel om de transmurale zorg in de regio veiliger te maken, te leren van transmurale incidenten en identieke incidenten in de toekomst te voorkomen door regionale verbetermaatregelen.

TIM is op zich niet nieuw. Transmuraal incident melden gebeurt al een jaar of 6 in deze regio. Maar het is wel nieuw dat dit onder Trijn gaat vallen en toekomstbestendig is ingericht met een regionaal meldplatform is wel nieuw.

Toekomstbestendig ingericht

Vanaf januari 2022 is het meldplatform te gebruiken door alle leden van Trijn. Onderzocht wordt hoe niet-leden in de regio van Trijn, die willen deelnemen aan transmuraal melden van incidenten, gebruik kunnen maken van het meldplatform en de trendbesprekingen. Hiertoe is TIM toekomstbestendig ingericht met behulp van de volgende onderdelen:

  • De mogelijkheid om met een digitaal meldplatform uniform incidenten te melden, analyses terug te koppelen en trends te verzamelen
  • De mogelijkheid om dit meldplatform te koppelen aan het kwaliteitssysteem van de organisaties, waardoor transmurale incidenten integraal onderdeel worden van het kwaliteitsbeleid van de organisatie
  • Andere inrichting van de trendbesprekingen: frequenter dan 1x per jaar en meer gericht op leren van incidenten
  • Regionale coördinatie vanuit Trijn op het melden, terugkoppelen en bespreken van trends in transmuraal incidenten. Dit in samenwerking met de lokale TIM regisseurs in de bij Trijn aangesloten organisaties.

Digitaal schriftje

Een digitale kopie van het papieren schriftje op de keukentafel. Dat is het idee van het project ‘digitale schriftje’. Het doel is om simpele communicatie rondom de gezondheid van een cliënt te creëren, waarbij hij of zij zelf kan bepalen wie wat mag zien.

Kort overleg

Verschillende zorgverleners hebben aangegeven dat ze graag even kort met elkaar willen kunnen overleggen over een casus van een patiënt. Verschillende zorgverleners hebben uitgezocht welke systemen kunnen worden gebruikt. Raedelijn zoekt nu uit of dit systeem geschikt is en bekijkt bijvoorbeeld samen met ziekenhuizen die hiermee gaan werken wat deze nieuwe manier van werken voor hen betekent. Denk aan de investering van geld en tijd om een dergelijk systeem te implementeren.

Meer informatie? Mail naar info@trijn.nu