Patiënt centraal

De communicatie tussen de patiënt/burger en zorgprofessionals. Dat staat centraal binnen de themagroep patiënt centraal. We werken aan de volgende drie speerpunten:

  • Inzage van patiënt in eigen dossier
  • Gegevensuitwisseling tussen patiënt en zijn zorgverleners
  • Persoonlijke Gezondheids Omgeving