Gegevens centraal

Bij gegevens centraal gaat het over de juistheid en actualiteit van de gegevens die worden uitgewisseld. We hebben het actueel medicatiedossier als speerpunt geformuleerd.

Best practice

“Samenwerken moet je leren”

Hoe krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek? Specialisten en huisartsen hebben voor een aantal ziektebeelden daar regionale afspraken over gemaakt. Renée van Snippenburg, longarts en coördinator Transmurale Zorg in het Diakonessenhuis, vertelt over het belang van dit soort afspraken.

Lees verder