Basis voor landelijk dekkend infrastructuur beschikbaar voor consultatie

13 februari 2019

Nieuws

Regionale Samenwerkingsorganisatie Nederland (RSO Nederland) en Nictiz presenteerden op 7 februari jl. de Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen en de Nationale XDS-metadata set. Tot 22 maart 2019 zijn deze beschikbaar voor openbare consultatie. Naast afspraken, tips, voorbeeldbestanden en inrichtingsprincipes staat er in de Handreiking nu ook een normenkader. Hierin staat waaraan XDS-infrastructuren moeten voldoen voor een veilige, betrouwbare en interoperabele uitwisseling van medische beelden en documenten. Sjaak Gondelach was namens Trijn voorzitter van de werkgroep die de handreiking interoperabiliteit heeft geschreven.

De nieuw versie van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen’ is opgesteld op initiatief van RSO Nederland. Het gaat om een herziene en aangevulde versie van de Handreiking uit 2015. Alle documentatie en de links voor feedback zijn online te vinden via de startpagina van Nictiz over XDS.

Verbinden van regio’s
Het delen van informatie tussen zorginstellingen is noodzakelijk om te kunnen beschikken over de juiste informatie op de juist plaats en de juiste tijd, in een veilige en betrouwbare omgeving. In veel regio’s wordt gewerkt aan de realisatie van XDS-infrastructuren en in een aantal daarvan is zo’n infrastructuur al aanwezig. Maar de zorg beperkt zich niet tot regiogrenzen, waardoor ook de behoefte ontstaat om XDS infrastructuren onderling te verbinden. Dit lukt alleen als er bij de inrichting van de afzonderlijke XDS affinity domeinen afspraken worden gemaakt, op alle lagen van interoperabiliteit, van bestuur tot techniek.

Goede voorbeelden delen
Binnen de verschillende Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO’s) is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de implementatie van XDS-infrastructuren. Door kennis, ervaring en ‘best practices’ met elkaar te delen, kan een grotere eenduidigheid in de inrichting van de verschillende XDS affinity domeinen worden bereikt en kunnen de alle XDS Affinity Domains elkaar bovendien versterken en projecten versnellen. De Handreiking bundelt de kennis en ervaring en geeft richting aan interoperabiliteit.

Nationale XDS-metadata set
Een van de eisen van het normenkader van de Handreiking is dat XDS-netwerken die op elkaar willen aansluiten hun infrastructuur inrichten volgens de specificaties van de Nationale XDS metadata set. Het inrichten van alle XDS-affinity domeinen op basis van deze specificaties waarborgt een interoperabele uitwisseling van informatie. Dit technische document bevat de inrichtingsregels voor de XDS-metadata, en aanwijzingen voor inrichting en gebruik.

 

Terug naar actueel