CIO in de zorg – artikelen

7 januari 2019

Nieuws

Saltro: Meer dan een laboratorium voor de huisarts
De gezondheidszorg verandert. De vraag naar zorg stijgt door vergrijzing en ongezonde levensstijl. Om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden, sturen overheid en zorgverzekeraars aan op volumebeperking en kostenverlaging. Dit heeft geleid tot een aantal maatregelen met als doel de zorg dichter bij mensen te organiseren. Esther Talboom en Sam Siemssen zijn respectievelijk bestuursvoorzitter en CIO & directeur marktonwikkeling van Saltro, een bedrijf dat decentraal ‘point-of-care-testing’ (POCT) mogelijk maakt.

Lees hier het gehele artikel >

Super-CIO voor de regionale zorg?
De gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden als de kosten met de huidige snelheid blijven toenemen. Een van de meest genoemde methoden om deze kosten in de hand te houden, is substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Een belangrijke randvoorwaarde om dit van de grond te krijgen is dat zorgverleners elkaar kennen, leren vertrouwen, elkaars taal leren spreken, duidelijke afspraken maken en elkaar ook durven aanspreken op het niet nakomen ervan.

Lees hier het gehele artikel >

Kysos telemedisch centrum: Een innovatieve, ict-gedreven zorgaanpak
Een belangrijke innovatie op zorggebied is telemedicine. Het doel is een verbeterde efficiëntie en effectiviteit van de zorg. Teleconsultatie, waarbij een zorgverlener op afstand een andere zorgverlener raadpleegt, is veruit de meest toegepaste vorm van telemedicine. Rube van Poelgeest interviewt
Leonard Witkamp: oud-dermatoloog en directeur van het KSYOS TeleMedisch Centrum.

Lees hier het gehele artikel >

UMC Utrecht: De groeifasen van Nolan in de zorg: Driemaal disruptive! 
Han van der Zee, interim-CIO UMC Utrecht, heeft een interessant verleden. Hij was de rechterhand van de vermaarde professor Dick Nolan en heeft ook een poos bij hem gewerkt in Boston. De professor doctor ingenieur leidde bovendien samen met enkele andere partners Nolan, Norton & Company Nederland. Voldoende reden om eens te gaan praten over Van der Zees belevingen in de zorg en zijn mening over de Nolan-stages vanuit modern (zorg)perspectief bekeken.

Lees hier het gehele artikel >

Wat kan IT bijdragen en wat is de rol van de CIO?
In deze reeks worden steevast de uitdagingen beschreven van CIO’s in de zorg. Ziekenhuizen en
andere zorginstellingen zullen hun informatie- voorzieningen op orde moeten hebben voordat de storm losbreekt wanneer – door bijvoorbeeld de op handen zijnde vergrijzing – de patiëntenstromen met tientallen procenten gaan groeien en geavanceerde IT noodzakelijk is om onze gezondheidszorg op aanvaardbaar niveau te houden.

Lees hier het gehele artikel

Een van de grootste zorginstellingen van Nederland
De’s Heeren Loo Zorggroep speelt een rol in de zogenoemde care-sector, waarbij anders dan in de op cure ingestelde ziekenhuizen de verpleging en verzorging van mensen centraal staat. Zorgspecialist Rube van Poelgeest interviewt Paul de la Chambre, voorzitter van de raad van bestuur, en Marc de Barse, directeur Informatie en Organisatie.

Lees hier het gehele artikel >

Meander Medisch Centrum: Een digital healing environment
Director Digital & ICT Vincent van Luling heeft besloten om na 4,5 jaar het Meander Medisch Centrum te verlaten en te kiezen voor een volgende stap in zijn carrière. Meestal spreken we met CIO’s van ziekenhuizen over hun nog te realiseren mijlpalen. Dit is een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij de bereikte en niet- bereikte resultaten.

Lees hier het gehele artikel >

Uit het ziekenhuis: Huisartsen nemen zorg over
Waar de ziekenhuizen te maken krijgen met een kentering in de zorgvraag, krijgen huisartsen het juist veel drukker. Ook daar wordt veel geïnvesteerd in ict. Rube van Poelgeest interviewt Hans Peucker, huisarts bij Medisch Centrum Dorp in Houten, en Bart van Pinxteren, huisarts bij Stadsmaatschap Huisartsen in Utrecht.

Lees hier het gehele artikel >

Terug naar actueel