Werkconferentie: het LSP loopt als een Trijn

Agenda

Over het optimaal benutten van het LSP voor actuele en betrouwbare medicatiegegevens

Om optimale zorg aan patiënten te kunnen bieden zijn zorgverleners afhankelijk van een volledig en juist medicatieoverzicht. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is de meest geschikte én meest gebruikte infrastruc­tuur voor de elektronische uitwisseling van medicatiegegevens. Ruim 80% van de huisartsenpraktijken en bijna alle apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland zijn inmiddels aangesloten op het LSP. Trijn Digitaal zet zich in voor maximale beschikbaarheid en gebruik van actuele en betrouwbare medicatiegegevens met als doel de veiligheid en kwaliteit van zorg in de gehele keten te verbeteren.

Graag nodigen wij je uit voor de werkconferentie Het LSP loopt als een Trijn over het optimaal benutten van het LSP voor actuele en betrouwbare medicatiegegevens op

Donderdag 13 september 2018, 16.00-18.00 uur

Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, Utrecht

Deze uitnodiging is ook bestemd voor degene in je organisatie die het LSP in portefeuille heeft.

Programma
15.45 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door Miriam de Kleijn, programmaleider Trijn Digitaal
16.10 uur Pitches Ervaringen uit de praktijk. Vanuit de perspectieven huisarts, apotheek, ziekenhuisapotheek, specialist en huisartsen­post word je in vijf pitches van drie minuten bijgepraat over:

  • Wat het belang is van medicatie-uitwisseling via het LSP
  • Wat dit betekent voor de veiligheid en kwaliteit van zorg in de dagelijkse praktijk
  • Wat we elkaar kunnen bieden en wat we van elkaar nodig hebben

16.30 uur Animatie Samenwerken in het LSP
16.40 uur Vooraankondiging door Irma Jongeneel, VZVZ. De mogelijkheid voor ziekenhuizen om voorschriften digitaal te versturen naar eerste­lijns apotheken.
17.00 uur Toekomstige ontwikkelingen LSP door Chris van der Spek, VZVZ
17.15 uur Subsessies Delen, Leren en Inspireren. In drie subsessies gaan apothekers, huisartsen en ziekenhuizen zelf aan de slag met het maken van een plan voor het optimaal gebruik van het LSP in de regio aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat doe je nu?
  • Wat zou je kunnen verbeteren?
  • Hoe kun je anderen stimuleren en verleiden tot actie?
  • Wat heb je daarvoor nodig?

Moderators: Miriam de Kleijn (huisartsen), Rube van Poelgeest (ziekenhuizen) en Chris van der Spek (apothekers)

17.45 uur Uitkomsten van de subsessies en presenteren best practices. Begeleiding door Miriam de Kleijn, programmaleider Trijn Digitaal
18.00 uur Einde

Aanmelden
Je kunt aanmelden via deze (veilige) link.

Neem voor meer informatie contact op met de HUS Academie via huizer@huisartsenutrechtstad.nl of 06 20 86 17 56.

Hartelijke groet,

Namens Trijn Digitaal,
Carla Broekman en Miriam de Kleijn

Terug naar actueel