Uitnodiging: working dinner Trijn op het juiste spoor

Agenda

Aan alle samenwerkende partners in Trijn en andere genodigden,

In december 2018 bestaat Trijn alweer 4 jaar. Veel transmurale onderwerpen hebben de revue gepasseerd en verschillende nieuwe partners, zoals VVT, apothekers en GGZ, hebben zich aangesloten bij Trijn. Daar staan wij graag bij stil. Niet te lang, want Trijn gaat door en transmurale samenwerking is work in progress.

  • Ben je benieuwd waar Trijn mee bezig is?
  • Vraag je je af wat de meerwaarde is van Trijn voor patiënten en professionals?
  • En wil je een actieve bijdrage leveren aan het verwezenlijken van het gedachtegoed van Trijn in de toekomst?

Kom dan naar het Trijn working dinner op 11 december van 17.30-21.00 uur in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Over enige tijd kun je de officiële uitnodiging verwachten met het programma en een mogelijkheid om je hiervoor aan te melden.

We streven naar een evenredige mix van bestuurders, professionals en cliëntvertegenwoordiging van bij Trijn aangesloten organisaties.

Voel je daarom vrij om deze save the date alvast gericht door te sturen aan de personen in je organisatie waarvan je denkt dat zij Trijn een station verder kunnen brengen, zoals actieve huisartsen, specialisten (ook SO!), managers, ICT-deskundigen, apothekers, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en cliëntvertegenwoordigers. Per organisatie is er plaats voor maximaal 6 personen.

We hopen je te verwelkomen op 11 december!

Terug naar actueel