2 november: IHE en RSO Nederland Jaarcongres

Agenda

Op 2 november organiseren IHE Nederland en RSO Nederland het jaarcongres. Dit maal staat het in het teken van “Veranderende rol patiënt en zorgverlener, de kracht van samenwerken en delen”.

Veel regio’s worstelen met de veranderende rolverdeling tussen zorgverlener en patiënt; onder andere verwacht de patiënt dat informatie tussen zorgaanbieders snel gedeeld wordt. Deze kentering is een drijvende kracht voor ontwikkelingen zoals eHealth, PGO en Population Management. Om effectief te kunnen zijn dient er samengewerkt te worden in de regio. IHE Nederland en RSO Nederland kunnen regio’s hierbij helpen. De organisaties versterken elkaar en geven hiermee een extra impuls aan de regio’s om tot genoemde samenwerkingen te komen.

Datum: 2 november 2018
Locatie: St. Maartenskliniek te Nijmegen
Programma: dagvoorzitter Lea Bouwmeester, senior adviseur eHealth ECP, neemt de bezoeker bij de hand en introduceert de veelheid aan lezingen en workshops:

 • Informatie delen, hoe doen we dat?
 • Welke vormen van samenwerking en oplossingen komen patiënt, zorgverlener en bestuurder in de praktijk tegen?
 • Op welke manier passen zij zich aan aan hun veranderende rol? Welke krachten kunnen ze mobiliseren?
 • Hoe houden zorgverleners overzicht over de actuele informatie en hoe komen we tot een landelijk dekkend zorgnetwerk?
 • Het delen van het zorgplan en actuele medische gegevens; wat is er mogelijk?
 • Veranderingen in de praktijk tot nu toe, wat hebben ze gebracht?
 • PGO, patiënttoestemming, overdracht van care naar cure. Hoe staat het ervoor?
 • Wat kan in de nabije toekomst het ruimere delen brengen, bij toepassen van artificial intelligence?

Voor een overzicht van het totale programma: www.ihe-nl.org en www.rsonl.nl.

Naast het lezingenprogramma kent het jaarcongres een informatiemarkt. Leveranciers van zorg/ICT-systemen zoeken op deze markt de interactie met de bezoeker:

 • Wat is hun rol bij de inrichting van het veranderende ecosysteem
  Hoe ondersteunen zij de patiënt, zorgverlener en bestuurder in de transformatie?

Aanmelden: het jaarcongres is gratis voor individuele leden van IHE Nederland en RSO Nederland leden. Overigen betalen € 250,- entree. Inschrijven via https://www.rsonl.nl/inschrijven/ of rechtstreeks op IHE-ORG.

Lees meer: in de nieuwsbrief van IHE Nederland en RSO Nederland. Houd ook Twitter en LinkedIn van IHENL in de gaten!

Terug naar actueel