Vooraankondiging festival: Gelukkig en gezond in Utrecht!

Agenda

Datum: Donderdag 20 september 2018, 09.00 – 17.00 uur
Locatie: Theater aan de Slinger, De Slinger 40, Houten

Utrecht is in veel opzichten een unieke regio. Centraal in het land gelegen, de kleinste van alle provincies, een groot percentage hoger opgeleiden, veel dienstverlenende bedrijven en kennisinstellingen, een bible belt, jonge mensen in de stad en vergrijzing in het buitengebied. De regio kent om deze reden specifieke successen én uitdagingen en daarmee kansen om goede voorbeelden te delen én gezamenlijk oplossingsrichtingen te bedenken.

Op 20 september 2018 brengen we inwoners, beleidsmakers, ondernemers, professionals en onderzoekers uit het sociale en zorgdomein samen om te werken aan belangrijke gemeenschappelijke thema’s: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en een aantrekkelijke arbeidsmarkt.
Met onder meer sprekers als: Jocko Rensen (wethouder gemeente Montfoort), Walter Amerika (U CREATE), Carolien Plevier (GGDrU) en Hanneke Schreurs (Dienst Volksgezondheid).

Programma:

Ochtend
Een overzicht van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in zorg en welzijn rond de vier fases in het leven van inwoners: gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven.
• De toekomst: iedereen doet mee!?
Wij worden steeds ouder. Maar onderzoek laat zien dat niet alle gewonnen jaren in goede gezondheid worden geleefd. Hoe gaat het nu met de gezondheid van Utrechters? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan om de gezondheid nu en in de toekomst te beschermen en verder te bevorderen? De GGDrU neemt ons mee in de nieuwste
epidemiologische inzichten voor onze provincie. Een provincie die een grote diversiteit aan inwoners herbergt. Niet alleen krijgen we zicht op trends en verschillen in gezondheid, maar ook op indicatoren voor interventiemogelijkheden en beleidsterreinen die het verschil kunnen
maken: leefomgeving, zorg, sociaal domein/sociale omgeving en leefstijl.
• Samen gezond, samen gelukkig
Sociaal maatschappelijke trends: wat speelt er in sociaal domein? En welke invloed heeft dit op ‘gelukkig gezond?’
• Met technologie in versnelling
Hoe komen we van E-health naar WE-health: verwachtingen van zelfmanagement en eigen regie, co-creatie en samen ontwikkelen.

Middag
Werktafels rondom vraagstukken vanuit de praktijk, waar organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten. Welke praktisch toepasbare producten en diensten zijn er inmiddels? Welke methodes en tools kunnen we gebruiken? En welke nieuwe relevante samenwerkingsverbanden kunnen we bedenken?

Doorlopend
Gedurende de gehele dag is er een markt waar bedrijven, kennisinstituten en organisaties hun producten en vernieuwende projecten laten zien.

Doelgroep
Inwoners, beleidsmakers, professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemers, onderzoekers.

Aanmelden
Eind juni volgt een uitnodiging met daarin de mogelijkheid om aan te melden.
Heeft u zelf een vraagstuk waar u graag aan zou willen werken deze middag?
Geef dit dan door via kus@hu.nl.

Het kUS is een initiatief vanuit de Gemeenten Houten, Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Universiteit voor Humanistiek in samenwerking met ROC Midden-Nederland, gemeenten in de provincie Utrecht en instellingen voor zorg en welzijn.
Het doel van het kUS is om in de regio Utrecht kennis in het sociaal domein te delen, te ontwikkelen en te verspreiden. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld kennis op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, zorg voor jeugd, arbeidsparticipatie, sociale en bestuurlijke ontwikkelingen en vrijwillige inzet. Het kUS wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van VWS.

Terug naar actueel