Invitational: Trijn vertrekt naar de patiënt, op tijd? Over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Agenda

Wat betekent de komst van zo’n PGO voor onze werkwijze, hoe bereiden we ons voor op deze toekomst, en hoe kunnen we deze als regio mede vormgeven?

MedMij, een samenwerkingsverband van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, zorgverzekeraars, patiënten en de overheid, stelt zich tot doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één PGO. Zo’n omgeving moet op een beveiligde en vertrouwde manier met de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. Hoe zorgen we dat we als regio deze ontwikkeling mede kunnen vormgeven? Wat betekent het communiceren met een PGO voor onze professionals, voor onze organisaties? Wat is de rol van Trijn, wat is onze visie op de PGO?

Graag nodigen wij je uit voor de

Invitational ‘Trijn vertrekt naar de patiënt, op tijd?’
op maandag 18 juni 2018 van 13.00 tot 17.00 uur (incl. lunch).

Een informatie- en inspiratiemiddag over wat het werken met een PGO betekent voor patiënt en professional, over de stand van zaken in de regio, de standaarden van MedMij, en over de mogelijkheden om deze ontwikkelingen mede vorm te geven. Met mooie voorbeelden van binnen en buiten de regio, informatie over de stand van zaken en standaarden, en workshops waarin we de bouwstenen verzamelen voor de visie van onze regio op het PGO.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Trijn. Trijn staat voor samenwerking zorg op de juiste plek regio Utrecht (voorheen Regionaal Transmuraal Platform Utrecht).

Voor wie?
Voor professionals, ICT’ers en bestuurders.

Waar?
Het Oude Tolhuys, Weg van Rhijnauwen 13-15, Utrecht.

Programma
Vanaf 13.00 uur: Ontvangst met lunch
13.30 uur: Welkom door Leo Kliphuis, voorzitter bestuurlijk overleg Trijn
13.40 uur: Toelichting doel en programma door Miriam de Kleijn, programmaleiding Trijn Digitaal
13.50 uur: Kleur bekennen. Hoe denk jij over PGO?
14.00 uur: Duopresentaties over Cura Vista door professionals en ervaringsdeskundigen
14.30 uur: Visie op PGO, rol van de markt en zorgorganisaties
14.45 uur: Stand van zaken en standaarden door MedMij
15.00 uur: Pauze
15.30 uur: Twee workshops:
1. De rol van Trijn: hoe kunnen we als organisaties klaar zijn voor de PGO en/of het mede vorm te geven? Welke scenario’s zijn er? Afwachten, volgen, of mede vorm geven? Welke meerwaarde heeft samenwerken in de regio op dit onderwerp? Wat zijn de argumenten voor en tegen samenwerking? Wat betekent het duurzaam uitwisselen van gegevens met een PGO voor de benodigde infrastructuur? Wat is onze rol richting de leveranciers, als het gaat om het voldoen aan de MedMij standaarden?
2. De rol van professionals: wat betekent de komst van een PGO voor de kwaliteit van zorg? Wat betekent een patiënt met een PGO op ons spreekuur voor onze werkwijze? Wil je de ontwikkelingen mede mee vormgeven? En patiënten stimuleren om een PGO te gebruiken? Waarom wel, en waarom niet?

16.30 uur: Terugkoppeling opbrengsten uit de workshops

17.00 uur: Afsluiting

Interesse?
Geef je op voor 13 juni via deze veilige link.

Met hartelijke groet,
Leo Kliphuis (voorzitter bestuurlijk overleg Trijn l directeur HUS), Hans Erik van Helsdingen (voorzitter Trijn Digitaal l directeur Unicum), Miriam de Kleijn en Rube van Poelgeest (programmaleiding Trijn Digitaal).

Open hier de volledige programma in PDF.

Terug naar actueel