Evaluatie Regionale Transmurale Afspraken COPD

21 mei 2018

Nieuws

De drie Utrechtse ziekenhuizen (UMCU Utrecht, Diakonessenhuis en St Antonius ziekenhuis) en een elftal huisartsenzorggroepen (waaronder Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)) hebben in januari 2015 een samenwerkingsovereenkomst ‘Zorg op de juiste plek’ ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is het bestuurlijk regelen en implementeren van financiële, registratieve, organisatorische, ICT en juridische aspecten van medische inhoudelijke afspraken. Een onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst zijn de Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s). Deze vormen een basis voor afspraken tussen de
eerste en tweede lijn over enkele ziektes waaronder COPD met betrekking tot
diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving. De RTA COPD is begin 2015 overeengekomen en in januari 2016 herzien.

Lees in de Evaluatie RTA COPD de resultaten van het onderzoek naar de implementatie van de RTA COPD en het effect van de RTA of open de Eindpresentatie evaluatie COPD.

Terug naar actueel