ZOrg op de juiste plaats in UTrecht (ZOUT)

20 april 2018

Nieuws

Hoe kunnen we de implementatie van Regionaal Transmurale Afspraken (RTA’s) verbeteren en monitoren? Binnenkort start een nieuw actieonderzoek in de regio Utrecht om deze vraag te beantwoorden.

Verenigd in het bestuurlijk overleg ‘Trijn’, hebben ziekenhuizen St.Antonius, Diakonessenhuis en het UMC Utrecht en de Utrechtse eerstelijns zorggroepen Unicum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) en Huisartsen Utrecht Stad (HUS) onder andere Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) gemaakt over chronische aandoeningen zoals Diabetes, COPD, CVRM en Hartfalen. In deze afspraken regelen de betrokken zorgverleners wie wat doet bij de behandeling en monitoring van deze aandoeningen.

Hoewel samengesteld door regionale expert professionals en met formeel draagvlak van de regionale zorgpartners, blijft de implementatie van de RTA’s in de dagelijkse praktijk achter. Een impuls is nodig om de implementatie te bevorderen, en om de praktijk van de RTA’s te monitoren. Hiertoe hebben de huisartsen en ziekenhuizen samen met het Julius Centrum het initiatief genomen om een implementatiestrategie te ontwikkelen in het actieonderzoek ZOUT.

De implementatiestrategie leunt op twee pijlers, namelijk interdisciplinair leren en feedback door middel van spiegelinformatie uit regionale routinezorggegevens. Interprofessioneel leren wordt bewerkstelligt door gezamenlijke praktijkbesprekingsbijeenkomsten voor huisartsen, specialisten en patiënten, gericht op de praktijk en samenwerking rondom de RTA. De spiegelinformatie zal verkregen worden van patiënten die zelf in de regionale zorgketens behandeld worden, en door middel van een zogenaamd ‘transmuraal zorgdossier’. Hierin worden de zorggegevens van patiënten met betreffende aandoeningen uit hun huisartsdossier en hun ziekenhuisdossier geanonimiseerd gekoppeld. Hiermee kunnen we enerzijds de implementatie van de RTA’s monitoren aan de hand van indicatoren, en anderzijds gedetailleerde casuïstiek bespreken met de professionals.

Deze vorm van een transmuraal dossier is eerder gebruikt tijdens de TIPP-studie, waarin medische dossiers van huisartspraktijken en ziekenhuizen gekoppeld waren om transmurale incidenten te identificeren. Deze database zal tijdens het ZOUT actieonderzoek worden doorontwikkeld om de regionale ketenafspraken te monitoren. Hiervoor zijn indicatoren nodig per RTA, die ontwikkeld zullen worden door de regionale RTA experts. Verder zal binnen ZOUT gezocht worden naar goede onderwijsformats, en naar barriers en facilitators voor het interprofessioneel leren. Ook worden de rol en mogelijkheden van patiënten in interprofessionele praktijkgroepen geëxploreerd.

Op deze manier beoogt ZOUT de komende anderhalf jaar expertise en materiaal aan te leveren waarmee de implementatie van huidige, en van toekomstige RTA’s, wordt bevorderd. Wordt vervolgd!

Voor meer informatie:
Dorien Zwart projectleider ZOUT
Huisarts en PI Kwaliteit en patiëntveiligheid in de eerste lijn

Terug naar actueel