E-book gegevensuitwisseling eerste en tweede lijn

9 mei 2017

Publicaties
e-book gegevensuitwisseling tussen eerste en tweede lijn in Midden-Nederland

Dit e-book is een weergave van het onderzoek naar de knelpunten in gegevensoverdracht tussen de eerste en tweede lijn in Midden-Nederland. Er zijn in beperkte mate afspraken rond structurele digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Dit belemmert de samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Wat is precies de huidige stand van zaken? Welke knelpunten liggen hieraan ten grondslag? En welke toekomstscenario’s voor een goede gegevensuitwisseling zijn er?

e-book gegevensuitwisseling tussen eerste en tweede lijn

 

Terug naar actueel