Trijn werkt aan zorg en patiëntgegevens op de juiste plek in Midden-Nederland

Wij hebben regionale transmurale afspraken (RTA’s) gemaakt rondom ouderenzorg en chronische ziekten zoals diabetes, COPD, CVRM en hartfalen. Uitgangspunt is kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om samenwerking tussen zorgverleners en organisaties in de eerste en tweede lijn, zowel op zorginhoudelijk als op ICT-gebied. Daarom ondersteunt Trijn veilige, goede en tijdige communicatie met en over patiënten.

Meer over Trijn

Best practice

Binnenkort mailen alle zorgprofessionals veilig via ZorgMail

Iedereen kent het gemak van mailen. “Het is ook voor professionals in de zorg heel laagdrempelig. We weten elkaar zo te vinden op een tijd die je goed uitkomt. Dat is soms handiger dan telefonisch overleg”, zegt Molthof. Maar het uitwisselen van gegevens via de mail moet volgens de wet veilig gebeuren. Er mag geen informatie op een verkeerde plek terechtkomen, of worden onderschept.

Lees verder