Trijn werkt aan zorg en patiëntgegevens op de juiste plek in Midden-Nederland

Trijn is een regionaal netwerk van verschillende zorgpartijen met een gezamenlijk uitgangspunt: goede kwaliteit van zorg voor patiënten. Zo vinden we het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met patiëntgegevens. Daarom werken we onder andere aan projecten voor veilige digitale gegevensuitwisseling tussen alle betrokken partijen, zoals zorgprofessionals, instellingen en patiënten. Met de transformatie naar een RSO wordt Trijn slagvaardiger en kunnen we bestaande en nieuwe ICT-oplossingen straks nog beter op regionaal niveau implementeren.

Meer over Trijn

Best practice

‘RTA zet belang van samenwerking op netvlies’

Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) over de behandeling van mensen met een chronische ziekte zoals diabetes, COPD, CVRM en hartfalen worden in de regio Utrecht gemaakt door Trijn. Angelien Borgdorff, programmamanager ouderenzorg en transmurale zorg bij Huisartsen Utrecht Stad (HUS), heeft veel ervaring met het maken van Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s). “Het commentaar van meelezers verrijkt de tekst.”

Lees verder