Trijn werkt aan zorg en patiëntgegevens op de juiste plek in Midden-Nederland

Trijn is een regionaal netwerk van verschillende zorgpartijen met een gezamenlijk uitgangspunt: goede kwaliteit van zorg voor patiënten. Zo vinden we het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met patiëntgegevens. Daarom werken we onder andere aan projecten voor veilige digitale gegevensuitwisseling tussen alle betrokken partijen, zoals zorgprofessionals, instellingen en patiënten. Met de transformatie naar een RSO wordt Trijn slagvaardiger en kunnen we bestaande en nieuwe ICT-oplossingen straks nog beter op regionaal niveau implementeren.

Meer over Trijn

Best practice

“Samenwerken moet je leren”

Hoe krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek? Specialisten en huisartsen hebben voor een aantal ziektebeelden daar regionale afspraken over gemaakt. Renée van Snippenburg, longarts en coördinator Transmurale Zorg in het Diakonessenhuis, vertelt over het belang van dit soort afspraken.

Lees verder