Trijn werkt aan zorg en patiëntgegevens op de juiste plek in Midden-Nederland

Wij hebben regionale transmurale afspraken (RTA’s) gemaakt rondom ouderenzorg en chronische ziekten zoals diabetes, COPD, CVRM en hartfalen. Uitgangspunt is kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om samenwerking tussen zorgverleners en organisaties in de eerste en tweede lijn, zowel op zorginhoudelijk als op ICT-gebied. Daarom ondersteunt Trijn veilige, goede en tijdige communicatie met en over patiënten.

Meer over Trijn

Best practice

“Samenwerken moet je leren”

Hoe krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek? Specialisten en huisartsen hebben voor een aantal ziektebeelden daar regionale afspraken over gemaakt. Renée van Snippenburg, longarts en coördinator Transmurale Zorg in het Diakonessenhuis, vertelt over het belang van dit soort afspraken.

Lees verder