Trijn werkt aan zorg en patiëntgegevens op de juiste plek in Midden-Nederland

Trijn is een regionaal netwerk van verschillende zorgpartijen met een gezamenlijk uitgangspunt: goede kwaliteit van zorg voor patiënten. Zo vinden we het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met patiëntgegevens. Daarom werken we onder andere aan projecten voor veilige digitale gegevensuitwisseling tussen alle betrokken partijen, zoals zorgprofessionals, instellingen en patiënten. Met de transformatie naar een RSO wordt Trijn slagvaardiger en kunnen we bestaande en nieuwe ICT-oplossingen straks nog beter op regionaal niveau implementeren.

Meer over Trijn

Best practice

Binnenkort mailen alle zorgprofessionals veilig via ZorgMail

Iedereen kent het gemak van mailen. “Het is ook voor professionals in de zorg heel laagdrempelig. We weten elkaar zo te vinden op een tijd die je goed uitkomt. Dat is soms handiger dan telefonisch overleg”, zegt Molthof. Maar het uitwisselen van gegevens via de mail moet volgens de wet veilig gebeuren. Er mag geen informatie op een verkeerde plek terechtkomen, of worden onderschept.

Lees verder